DNN Designer
20 lipca 2024   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Informacje i program
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Informacje wstępne

Poniżej przedstawione są informacje ogólne dotyczące studium (wybierając odpowiednie zakładki w podmenu po prawej stronie możecie Państwo uzyskać informacje bardziej szczegółowe, w tym szczegółowy program.).

Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne EITCA Bezpieczeństwo Informatyczne to praktyczne, dwusemestralne studium informatyczne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, jej przesyłania, przechowywania i przetwarzania, prowadzone przez specjalistów łączących wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studium odpowiednio równoważy elementy informatyki stosowanej i biznesowej.

Studium przeznaczone jest dla absolwentów, studentów, kadr pracowniczych oraz wszystkich innych zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności informatycznych i uzyskaniem certyfikatu w celu uzyskania przyszłej dobrej pracy. Jest to możliwe, ponieważ bezpieczeństwo informatyczne stanowi zupełnie niezależną dziedzinę informatyki i na obecnym poziomie jej rozwoju sprowadza się do specjalistycznej  wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technologiami i narzędziami. Zindiwidualizowany sposób realizacji studiów w systemie e-Learning umozliwia takze uzupelnienie koniecznej wiedzy podstawowej przez kazdego uczestnika.

Studium prowadzone jest przez kilka zespołów specjalistów łączących wiedzę akademicką oraz praktyczne umiejętności (związane z wdrażaniem zaawansowanych technologii na rynku komercyjnym), w sposób przystępny, niwelujący ewentualne różnice przygotowania studentów.

Certyfikaty Informatyczne uzyskiwane po ukończeniu Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA e-Learning (sygnowane przez europejską sieć naukowo-przemysłową: konsorcjum Europejskiego Instytutu Certyfikacji IT (EITCI), Europejskiej Platformy Profesjonalistów Informatyków (ITPD), Krajowej Sieci Naukowej KBN LFPPI, Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy PWr., Centrum Szkoleniowego IT CompLearn, firmy CompSecur IT Solutions, w partnerstwie z firmami Microsoft, IBM, Sun, HP, Cisco, Symantec, Juniper, ISS, Novell, RedHat, MySQL) są bardzo istotnym elementem podniesienia kwalifikacji zawodowych  w obszarze coraz intesywniejszej informatyzacji całej gospodarki (nazywanej procesem formowania e-gospodarki).

Poniewaz Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne EITCA jest krajową realizacją programu Europejskiej Akademii Certyfikacji IT (EITCA, European IT Certification Academy) w ramach umowy z Instytutem Certyfikacji IT w UE, ukończenie kierunku Bezpieczeństwo Informatyczne jest równoznaczne z ukończeniem ściezki certyfikacyjnej EITCA-S (EITCA IT Security), gwarantującej międzynarodowe uznanie szerokich kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, sieci i Internetu.

Absolwenci studium zostaną ponadto umieszczeni jako Certyfikowani Informatycy w Europejskiej Bazie Specjalistów IT (European IT Professionals Database, ITPD.eu), udostępnianej szeroko wiodącym podmiotom biznesowym w UE.

e-Learning

Studium zrealizowane jest w całości w nowoczesnym trybie zdalego kształcenia przy wykorzystaniu Internetowego systemu  e-Learning, na który składają się zdalne wykłady, ćwiczenia i laboratoria. Dzięki rozwiązaniu e-Learning rekrutacja na studia jest ciągła (studia można rozpocząć w dowolnym terminie).

Specyfika zdalnego nauczania daje słuchaczom dużą elastyczność co do kształtowania indywidualnego trybu nauki. Możliwe jest, bez większych trudności, łączenie nauki w ramach studium z pracą zawodową bądź studiami stacjonarnymi.

Tradycyjne systemy zdalnego studiowania  obejmują  zwykle proste rozwiązania techniczne i sprowadzają się do przesyłania studentom materiałów w formie korespondencyjnej. System e-Learning Europejskiego Certyfikacyjnego Studium Bezpieczeństwo Informatyczne, w ramach spersonalizowanego dla każdego studenta portalu stanowiącego platformę studium, zawiera szereg innowacyjnych elementów, m.in.:

  • aktualizowane, zaawansowane pod względem funkcjonalności archiwum materiałów dla wszystkich kursów objętych w ramach studium
  • dostęp do wykładów w formie prezentacji elektronicznych
  • specjalny system zdalnych ćwiczeń (e-Ćwiczenia)
  • specjalny system zdalnych laboratoriów (e-Laboratoria)
  • dostęp do zdalnych konsultacji (e-Konsultacje)
  • specjalny system zdalnych egzaminów testowych w ramach procedury certyfikacyjnej

Elementy te powodują, że zdalne studia e-Learning pod względem elastyczności organizacji są bardzo wygodne dla uczestnika i wysoce konkurencyjne w stosunku do studiów stacjonarnych, którym równocześnie nie ustępują pod względem merytorycznym.

Bezpieczeństwo informatyczne

Bezpieczeństwo stanowi podstawę właściwego i niezawodnego funkcjonowania systemów informatycznych, jest obecnie najbardziej wrażliwym obszarem rozwoju informatyki. Wiedza i umiejętności w tym obszarze są istotne, w szczególności w odniesieniu do silnie zinformatyzowanego sektora finansowego, gdzie ochrona poufności i niezawodność rozwiązań informatycznych mają kluczowe znaczenie.

Wobec gwałtownie postępującego upowszechniania się kompleksowych rozwiązań informatyczno-sieciowych, w szczególności w sektorze finansowym – bezpieczeństwo będzie odgrywało coraz poważniejszą rolę. Już dzisiaj praktyczne problemy związane z bezpieczną bankowością należą do najbardziej istotnych problemów w obszarze funkcjonowania rynku finansowego.

    
Dlaczego studiować
Tematyka studiów
Program studiów
Kadra prowadząca
Organizacja studiów
Regulamin studiów
Sekretariat studiów
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Realizator jest partnerem

Partner Microsoft
Partner IBM
Partner Sun Microsystems
Partner Cisco
Partner Juniper
Partner Hewlett Packard
Partner Symantec
Partner Novell
Partner Internet Security Systems
Partner MySQL
Partner RedHat Enterprise Linux

  
Realizator

CompSecur IT Solutions
Centrum Szkoleniowe IT CompLearn
Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej

Krajowa sieć naukowa KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji

  
Start | Informacje i program | e-Learning | FAQ | Opłaty | Certyfikat EITCA | Kontakt
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.